Thursday, January 28, 2016

Preeti to Unicode Converter with character map.

Preeti to Devanagari (Nepali/Hindi/Marathi) Unicode Converter "प्रीति फन्ट वाट नेपालीमा कन्भर्सन ।"


© Preeti to unicode

Preeti Font Character Map (प्रीती फन्टका सटकट् की हरु).


Tuesday, January 26, 2016

How get your driving licence back after drink driving conviction in Nepal? (in Nepali)

मादक पदार्थ सेवन अर्थात मापसेमा परेको लाइसेन्स कसरी फिर्ता लिने ?

- कारबाहीमा परेको चिट लिएर बग्गीखाना पुग्नुस । मुख्यद्वारसँगै रहेको कोठामा चिट देखाएर आफनो विवरण टिपाउनुहोस् र दस्तखत गर्नुहोस्।

Sunday, January 24, 2016

Problem in HostGator QuickInstall?

When I tried to install QuickInstall in HostGator I got this message in all the browsers I tried.

Reseting WordPress Password!

If you use WordPress and you need to change password, you can follow these steps.